Професията Нутриционист е сравнително нова за България. Като цяло това е професия, която се утвърждава в световен мащаб, едва в последните години. С развитието на технологиите и повишаване нуждата от разширяване на познанието, както и с развитието на осъзнатостта на обществото, се появи и необходимостта от професионалисти, които могат да отсеят достоверната и научно достоверна информация в областта на грижата за здравето.

Всеки има достъп до интернет, в днешно време и всеки може дас е нарече Нутриционист, ако се чувства достатъчно подготвен и опитен да селектира знания и да ги споделя с обществото. Дали и как читателите и клиентите му са защитени от това да не бъдат подлъгани, ще разясним в края на статията, но нека преди това дефинираме някои понятия, които е добре да бъдат разбрани правилно.

„Нутрициология“ в буквален превод означава „наука за храненето“ (лат. nutricium хранене + гр. logos учение, наука) и като такава представлява комплексно понятие, включващо в себе си всички науки, свързани с храненето и хранителната индустрия. В рамките на Нутрициологията съществуват различни направления, като по-големите са: диететика (лечебно хранене) и диетология (наука за храненето на здравите хора). Нутрициологията покрива и раздели като: психология на храненето, социология на храненето, икономика на храненето, химия на храните, физиология и биохимия на храненето, технология на храненето, хигиена на храненето и др.

Елена Терзиева - Нутриционист

На теория, квалифицираният Нутриционист е обучен в дълбочина във всички тези направления. На практика обаче, професията Нутриционист обхваща още по-широко поле на познанието, притежавайки достъп до научно доказана информация, извън широката мрежа (литература, професионални форуми, конгреси и т.н.). Специфичното за повечето Нутриционисти, за разлика от всяка стандартна професия, е че те не се занимават с тази наука само теоретично. Нутриционистът е човек, който на практика живее съгласно знанията за правилното и здравословно хранене, прилагайки ги в своето ежедневие. Той следва собствените си препоръки, от една страна и представлява пример и вдъхновение за своите клиенти и читатели, от друга. Той представлява пример за подражание, тъй като с външния си вид и начин на живот, демонстрира резултата от придобитите познания, приложени на практика. В повечето случаи интересите и знанията на Нутрициониста надхвърлят рамките на Нутрициологията и подходът му към здравето на човека придобива по-холистичен характер. По-добрите програми за обучение на Нутриционисти включват и: правилно движение, дишане, редуване на двигателна активност и почивка, качествен сън, психо-соматика (науката за психологичните причини за здравните проблеми), релаксиращи и медитативни техники и др.

И така… Що е то Нутриционист?

Нутриционист е квалифициран (дипломиран) специалист по правилно хранене, който познава в дълбочина както храните и физиологията на човека, така и всички науки, свързани с превенцията здравето от холистична гледна точка. Нутриционистът споделя усвоената от него научна информация, предоставяйки достъпни знания с цел повишаване хранителната и здравната култура на обществото. За разлика от медицинските специалисти, той няма за цел да диагностицира или лекува, не отменя диагнози и не модифицира лечението, назначено от лекар. Нутриционистът е консултант по здравословен начин на живот.

Кога да се обърнем към нутриционист?

Всеки, който желае да разшири своите знания относно правилното хранене, комбиниране на храните, здравословни рецепти, въздействието на храните върху здравето, да оптимизира менюто за себе си и своето семейство, съобразно индивидуалните нужди или особености на начина на живот, може да се обърне към Нутриционист. Подходящо е да се обърнем към Нутриционист и при следните ситуации: подготовка за бременност, кърмене, възстановяване след раждане или лечение, при активно спортуване, живот под висок стрес, менопауза и други периоди от живота на човека, които не представляват медицинска диагноза. Нашият лекуващ лекар, по своя преценка, също може да ни насочи към Нутриционист. 

Ако Нутриционистът забележи признаци на заболяване или ако вече имате поставена диагноза, той е задължен да Ви насочи към медицински специалист и да работи паралелно с Вашия лекуващ лекар, съобразно лечението и особеностите на заболяването.

Защитени ли сме от неквалифицирани специалисти?

Добрата новина е, че през септември 2018г. беше създадено Сдружение на Нутриционистите в България, което е професионална неправителствена организация, имаща за цел да селектира квалифицираните специалисти, като води регистър по примера на европейската и световна практика. В страните, където професията е по-популярна, се използват съкращения пред името на Нутрициониста, показващи, че е регистриран и/или сертифициран. На 05.09.2018г. Сдружението на Нутриционистите внесе предложение към Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за здравето, с искане професията да бъде и законово регламентирана.

Следете новостите и избирайте само квалифицирани специалисти, ако желаете да си гарантирате, че ще получите достоверна информация!

Здравето е… наша отговорност! Елена Терзиева

Източници:

1. Association for Nutrition

2. За диетологията, диететиката и нутрициолoгията, д-р Владимир Шишков

3. The German Dietitian Association

4. The Association of UK dietitians